Zpracujeme váš video projekt

Náš ateliér (zde) kromě studiové fotografie nabízí letecké snímkování a natáčení leteckých videosekvencí pomocí dálkově řízené helikoptéry. Tato technologie se stává trendem současné videotvorby. lze ji uplatnit v široké škále oborů. Využívají ji developeři, firmy pro prezentace, realitky, obce, lesníci, složky Integrovaného záchranného systému, ale i jednotlivci. Služba pokryje potřebu nafotit či natočit objekty, stavby, areály, společenské akce, akční sporty z pozic, kterých fotograf nebo kameraman nemůže běžně či jednoduše dosáhnout.