Fotografování z výšky

Fotografování z výšky

Fotografie objektů, pozemků, staveb, akcí z výšky pořídíme aparátem zavěšeným pod dálkově řízenou helikoptéru. 

Fotografujeme až do 12 Mpx.